C6 kezdőlapnak | Kedvencekhez adom

Kérdőjel!

Arab és héber betűtörténet

Ajánlom ismerőseimnek

bontus 2007. február 20., kedd 11:04

Az időszámításunk előtti 8. század körül az akkor Arameának nevezett mai Szíria városaiban létezett egy "arámi" ábécé, amely - néhány részlettől eltekintve - közel állt a föníciai betűrendhez. Az arámi írás és nyelv lényeges befolyást gyakorol majd történelmünkre: ezen a nyelven, ezzel az írással írják később az Ótestamentum néhány könyvét. Ám ennek a műnek legnagyobb része olyan nyelven maradt ránk, amelynek legrégebbi nyomai i.e. 700 évre nyúlnak vissza. A héber nyelvről van szó.

nyomtatott héber betűk
nyomtatott héber betűk
írott héber betűk
írott héber betűk
A modern szókinccsel bővített hébert, az ivrit nyelvet beszélik a mai Izraelben. A héber írás eredeti alakjában nem jelöli a magánhangzókat, és - akár az arámi betűket - jobbról balra olvassák. A nyolcadik század végétől a magánhangzókat a betűk alá és fölé tett pontokkal és vonásokkal jelzik. A héber úgynevezett kvadrát- vagy négyzetes írásnak nevezett ősi héber írás az évszázadok során csekély mértékben változott. A "nagybetűk" mellett, amelyeket a műemlékekre vésnek és a Biblia szent tekercseire másolnak, "kurzív" betűk is hozzátartoznak a héber íráshoz, amelyeket a mindennapok során használnak.

A héber írás néhány évszázaddal későbbi időtől kezdve egy másik nyelvnek, a közép-európai izraeliták nyelvének, a jiddisnek a lejegyzésére is szolgál; ez a nyelv azonban igen távol áll a hébertől, ugyanis főleg német és szláv eredetű szavak alkotják. Ez pedig azt mondatja a szakemberekkel, hogy az írás a nyelvtől bizonyos fokig (de csupán bizonyos fokig!) független valóság.

arab kalligráfia
arab kalligráfia
Az írás története kétségkívül családtörténet, mert az arab írás - akárcsak a héber - a föníciai ábécéből származik. Miként? Miféle kapcsolódások nyomán? Erről nem sokat tudni, és a láncolatot, amellyel eljutunk a föníciai írástól az arab írásig, továbbra is homály fedi. Mindössze annyi bizonyos, hogy időszámításunk hajnalán Arábia északi részének törzsei, a nabateusok olyan írást használtak, amely már nem volt föníciai, de még nem volt arab. Az is bizonyos, hogy az első tulajdonképpeni arab feliratok i.u. 512-513-ból valók. Mármost Mohamed, az iszlám prófétája 622-ben menekült el Mekkából és keresett Medinában menedéket; ez az időpont a hedzsra, a muzulmán időszámítás kezdete. Úgy tartják, hogy Allah mintegy tíz évvel korábban nyilatkoztatta ki Mohamednek a muzulmánok szent könyve, a Korán első szövegeit, amelyeket körülbelül 650 táján ültettek át arab írásba.

Ez azt jelenti, hogy ez az írás valamivel korábbi, mint az iszlám, de egyúttal azt is, hogy ez utóbbinak szerte a világon végbement gyors és rendkívüli terjeszkedése következtében honosodik meg az arab írás (az írás inkább, mint a nyelv). Főként Észak-Afrika, Kis-Ázsia, India és Kína nyugati része, az iszlám hódítás területei veszik át ezt az írást. És ha a keresztény Délnyugat-Európa nem veri vissza a szaracénokat, valószínű, hogy Nyugat-Európa is arab betűvel írna.

arab betűk
arab betűk